CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân:
Cung cấp dịch vụ cho khách hàng ( Người tiêu dung)
Quản lý, sử dụng thông tin của khách hàng để quản lý cơ sở dữ liệu và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh xảy ra ( nếu có).
b) Phạm vi sử dụng thông tin:
Website nguyenlieuantoan.com sử dụng thông tin của Khách hàng (Người tiêu dùng ) để:
-           Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng.
-           Gửi những thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và công ty
-           Giao hàng, marketing, chăm sóc khách hàng
-           Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Khách hàng.
c) Thời gian lưu trữ thông tin:
Không có thời hạn, ngoại trừ trường hợp Khách hàng gửi yêu cầu hủy bỏ đến Ban quản trị Công ty.
d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:
Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:
      • Ban quản trị.
      • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với web nguyenlieuantoan.com
      • Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ
      • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động
      • Công ty nghiên cứu thị trường
      • Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán
      • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Khách hàng
      • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
e) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:
CÔNG TY TNHH VUA AN TOÀN
Giấy phép ĐKKD số 0313334177. Cấp ngày 06/07/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 11/06/2019. Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh
 
Địa điểm ĐKKD: 1/13z ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
 SHOWROOM
Hồ Chí Minh: 07 Nguyễn Đức Thuận, Phường 13, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
 
Điện thoại: 02838151045 - 0987 013 502
e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin:
Khách hàng (Người Tiêu Dùng ) có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.
Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Công ty sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.
Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Khách hàng:
-           Qua email: vuaantoan@gmail.com
-           Qua điện thoại: 0777. 044. 777 hoặc 
0987 013 502